• darkblurbg
    Duurzame Hotels Nederland
    Duurzame Hotels Nederland is hét startpunt voor alle hotels die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en dit ook zichtbaar willen maken voor hun gasten.
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

BREEAM:

BREEAM is een integrale beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren. Deze certificeringsmethode is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk ter wereld.

Als gebouweigenaar kunt u met een BREEAM-NL certificaat een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen over uw investering. Het voordeel is afhankelijk van het BREEAM-NL niveau waarop het gebouw wordt gecertificeerd en het jaar waarin u de aanvraag indient.

Als BREEAM Expert heeft Sarah Jenny al een aantal nieuwbouw hotels begeleid naar het BREEAM certificaat. Zie portfolio

GREEN GLOBE:

Green Globe is het wereldwijd erkende certificeringprogramma voor duurzaamheid speciaal ontworpen voor de reis- en gastvrijheidindustrie. Green Globe ondersteunt organisaties bij het inrichten van hun economische, sociale en ecologische duurzaamheidbeleid. Een compleet raamwerk biedt reis- en gastvrijheidorganisaties een systeem waarmee zij voortdurend hun duurzaamheidprocessen kunnen beheersen, monitoren en verbeteren.

Green Globe past duurzaamheid in de breedte toe: er bestaat een evenredige aandacht voor opbrengst (PROFIT), mensen (PEOPLE) en milieu (PLANET). De belangrijke pijlers zijn het creëren van draagvlak voor duurzaamheid binnen de organisatie en het laten zien van een continue groei in duurzaamheid.

Het Green Globe programma is opgebouwd uit criteria die allemaal een ander onderdeel van duurzaamheid aansnijden. Alle criteria bestaan uit verplichte en optionele indicatoren. Naast een deel verplichte indicatoren, bepaalt de onderneming zelf aan welke indicatoren zij wil voldoen. In het startjaar behaalt de onderneming tenminste 50% van de indicatoren. Ieder opvolgend jaar laat een Green Globe organisatie een substantiële groei binnen de indicatoren zien. Zodoende groeit de organisatie geleidelijk in haar duurzaamheidstrategie.

Green Globe is ontwikkeld in de Verenigde Staten in 1992. Inmiddels is het Green Globe certificaat in meer dan 80 landen bekend. In de Benelux is het programma in 2011 geïntroduceerd door Duurzame Hotels Nederland.

Duurzame Hotels Nederland is door Green Globe aangewezen tot preferred partner van Green Globe in de Benelux. In de Benelux worden de Green Globe keuringen uitgevoerd door the Sustainability Group, een onafhankelijke keuringinstantie.

GREEN KEY:

Green Key is een internationaal duurzaamheidkeurmerk voor bedrijven in de toerisme-, recreatie-, vergader- en congresbranche. Om voor de Green Key in aanmerking te komen moeten ondernemers veel maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en maatschappelijke betrokkenheid. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveau’s: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen men treft, hoe hoger het niveau is dat behaald wordt.

Green Key is momenteel in meer dan 50 landen bekend en heeft in Nederland een grote bekendheid (+500 aangesloten organisaties). Om ervoor te zorgen dat de normen gelijk zijn aan de ontwikkelingen op de markt, scherpt Green Key Nederland iedere twee jaar de normen aan.

De keuringen in Nederland worden uitgevoerd door externe keurmeesters in opdracht van Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK).

Duurzame Hotels Nederland heeft inmiddels meer dan 80 hotels ondersteund met het behalen van het Green Key certificaat.

Neem contact op